Čo ponúkame?

Zameriavame sa na poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva.

Žatevné práce

Ponúkame vykonanie žatevných prác. Tieto sú zabezbpečované výhradne obilnými kombajnami CLAAS Lexion.

Práce s nakladačom

Využite možnosť prenájmu našich teleskopických nakladačov JCB s viacerým príslušenstvom.

Traktorové práce

Zvoz balíkov, odvoz obilovín, zvoz siláže,... to sú len niektoré zo služieb, ktoré traktormi vykonávame.

Vyorávka cukrovej repy

Pomocou stroja HOLMER TerraDos T3 vykonávame vyorávku cukrovej repy.

Práce s rezačkou

Pri zbere siláže a senáže sme ostali verní značke CLAAS a rezažke Jaguar 960.

Vakovanie

Taktiež zabezpečujeme vakovanie siláže a senáže.

Žatevné práce

Jednou z kľúčových služieb ponúkaných spoločnosťou JMG Agro sú žatevné práce. S prihliadnutím na najvyššiu kvalitu a efektívnosť vykonávame služby výhradne pomocou strojov značky CLAAS Lexion. Pre uspokojenie konkrétnych požiadaviek zákazníka ponúkame možnosť vytriasadlových aj rotorových typov kombajnov. Samozrejmosťou je zabezbečenie zberu obilovín ako aj repky olejnej.

Pomocou adaptérov GERINGHOFF a CLAAS vykonávame aj zber slnečnice a kukurice. Takisto môžete využiť naše služby pri zbere sóje, pri ktorých využívame adaptér BISO.

Práce s nakladočom

Keďže kvalita a spoľahlivosť je pre nás dôležitá, pri výbere nášho vozového parku kladieme vysoký dôraz na to, aby stroje taktiež spĺnali tieto požiadavky. Výsledkom toho sú aj teleskopické nakladače značky JCB.

Ich rôznorodé použitie je podporené množstvom príslušenstva, ako napríklad tzv. "rýchlovidly" pre zber a nakládku balíkov, lopata pre nakládku repy, paletové vidly, či všestranné využitie plnej lopaty.

Traktorové práce

Využite možnosti našich traktorov, pri ktorých výbere sme ostali verní značke JCB. Traktory Fastrac využívame napríklad v kombinácii s veľkoobjemovou vlečkou Fliegl pri zbere siláže či preprave sypkých materiálov, ale aj s plošinovým prepravníkom ("plaťákom") pri zbere a preprave balíkov.

Vyorávka cukrovej repy

V portfóliu našich služieb má svoje miesto taktiež vyorávka cukrovej repy. Tá je zabezbečovaná strojom značky HOLMER, modelom Terra Dos T3.

Práce s rezačkou

Pomocou rezačky CLAAS Jaguar zabezpečujeme zber kukurice a iných silážnych plodín a vďaka adaptéru Pick-up aj zzber senáže.

Vakovanie

Pre možnosť poskytovania komplexných služieb v oblasti silážovania a senážovania, sme sa rozhodli pre doplnenie nášho strojového parku o vakovač.